กำหนดการรับสมัครนักเรียน

ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 รับสมัครนักเรียน

18 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้

19 มีนาคม 2562 สอบวัดความรู้

22 มีนาคม 2562 ประกาศผลสอบวัดความรู้

25 มีนาคม 2562 รายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 , ม.4

เอกสาร/หลักฐานในการรับสมัคร