กำหนดการรับสมัครนักเรียน

ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560 รับสมัครนักเรียน

7 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้

14 มีนาคม 2560 สอบวัดความรู้

23 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบวัดความรู้

27 มีนาคม 2560 รายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 , ม.4

สิทธิพิเศษที่โรงเรียนมีให้นักเรียนทุกคน