กำหนดการรับสมัครนักเรียน

ตั้งแต่วันนี้ - 16 มีนาคม 2561 รับสมัครนักเรียน

19 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้

20 มีนาคม 2561 สอบวัดความรู้

26 มีนาคม 2561 ประกาศผลสอบวัดความรู้

27 มีนาคม 2561 รายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 , ม.4

เอกสาร/หลักฐานในการรับสมัคร