กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางพิมพ์นิภา กันทะธง
ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.2
สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 

นางสาวศรุดา นันตุ้ย
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 


นางสาววริษา ยิ่งเจริญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม