กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นายดลนชัย ยาวิชัย
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
สอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 


นางสาวอธิษา คงศรีลา
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
สอนวิชาชีววิทยา


นางวรารักษ์ เขตสิทธิ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
สอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 

 

 

 


นางสาววัชราภรณ์ คำรัตน์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
สอนวิชาเคมี

 

 

 

 

 

 


นางสาวสุธินันท์ แก้วคือ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
สอนวิชาฟิสิกส์