Nav view search

Navigation

Search

👉วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาได้กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต👈

     
   
  👉วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาได้กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต👈  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------