Nav view search

Navigation

Search

📣กำหนดการการมอบตัว

     
   
 
📣กำหนดการการมอบตัว
📢อย่าลืมเตรียมเอกสารมามอบตัวให้ครบนะ... จะ.... บอก...... ให้.....​😊👌
ปล.ใส่แมส​😷  ล้างมือ​🤲  ยืน/นั่งห่างกัน​ 🧍‍♂️ 🧍‍♂️
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------