Nav view search

Navigation

Search

👉 6 มาตรการหลัก และ 👉 6 มาตรการเสริม รองรับการระบาดของ COVID-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน🏥

     
   
   
 
6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม
รองรับการระบาดของ COVID-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน🏥
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------