Nav view search

Navigation

Search

🔊📢ประกาศ ผลการเรียน ➡️ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

     
     
     
     
     
     
     
 
🔊📢ประกาศ ผลการเรียน
➡️ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
🛠️เนื่องจากระบบ SGS Online มีปัญหา
📲จึงขอประกาศเป็นรูปแบบ QR Code แทน🙏
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------