Nav view search

Navigation

Search

👉แจ้ง👈 ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน 🔶ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

     
   
 
👉แจ้ง👈 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4
และประชุมผู้ปกครองนักเรียน
🔶ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
🔷วัน​ พฤหัสบดี ที่​ 12​ พฤษภาคม​ 2565
โดยมีกำหนดการ 👇👇👇 ดังนี้
เวลา 08.30 - 11.30 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เวลา 12.30 - 15.30 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
*** หมายเหตุ : การประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ ผู้ปกครองทุกท่านยังไม่สามารถรับค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์ได้...ครับ 😊🙂
** ทางโรงเรียนต้องขออภัยด้วยนะครับ
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------