Nav view search

Navigation

Search

🗓18 สิงหาคม 2565 🏫โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา

     
   
 
📣เตรียมตัวให้พร้อม‼️
กับกิจกรรม
“วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 🔬🧫🔭🧬🧪👩🏻‍🔬
🗓18 สิงหาคม 2565
🏫โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
นักเรียนคนไหนสนใจกิจกรรมใด
สมัครเข้าร่วมได้ในวันจันทร์ที่ 15 ส.ค. 65 เลยจ้าา✨
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------