Nav view search

Navigation

Search

🏆รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น​ 2565 🥇🎖

     
   
   
   
 
🏆รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น​ 2565 🥇🎖
---------------------------------
นายอิทธิพล​ พลพระจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา พร้อม
ครูพฤหัส​ สอนสะอาด, ครูสมสฤษฏ์ อุปมา, ครูสิตานันท์​ สาจำปา​ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565
---------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------