Nav view search

Navigation

Search

แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     
   
   
 
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
✍️✍️ได้ดำเนินการลงนามในแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กับผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามเกณฑ์การประเมิน
ณ ห้องประชุมศรีหนองแสง 1 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------