Nav view search

Navigation

Search

"ไทยมีงานทำ"

     
   
 
"ไทยมีงานทำ"
แพลตฟอร์มที่รวมตำแหน่งงานรัฐและเอกชน
แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำหรับคนหางาน ที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเอง โดยสามารถสแกน QR Code ศึกษารายละเอียดของระบบก่อนได้นะคะ
สามารถค้นหางานได้ง่ายโดยสามารถเลือกจาก วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ กระทรวงต่าง ๆ ที่เปิดรับ หรือสามารถกรอกแค่จังหวัด ก็จะมีอัตราการเปิดรับสมัครขึ้นมาให้เลือก
สำหรับการเข้าใช้งาน ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลยนะคะ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว หรือผู้ปกครอง หรือประชาชนทั่วไป ก็สามารถเข้าใช้งานได้ค่ะ
🥰🥰🥰🥰🥰🥰
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------