Nav view search

Navigation

Search

👏👏กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 👏👏 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

     
   
 
👏👏กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 👏👏
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองขึ้น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเข้าใจ ข้อตกลง และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน ขอขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ 🥰🥰🥰🥰🥰
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------