Nav view search

Navigation

Search

🙏ขอขอบคุณ​ 👨‍✈️พ.ต.อ.​จักร์ทิพย์ กูลพฤกษี ผู้กำกับสถานีภูธรหนองแสง​ ได้สร้างความรู้ "

     
   
  🙏ขอขอบคุณ​ 👨‍✈️พ.ต.อ.​จักร์ทิพย์ กูลพฤกษี ผู้กำกับสถานีภูธรหนองแสง​ ได้สร้างความรู้ "ไม่เชื่อ​ ไม่รีบ ไม่โอน" นักเรียนเกี่ยวกับการหลอกหลวงออนไลน์​ รูปแบบกลโกง​ โดยแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์เพื่อเป็นการสร้างความรู้เกี่ยวกับ หลอกลวงออนไลน์ - รูปแบบกลโกง  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------