Nav view search

Navigation

Search

👉กลุ่มสาระการงานอาชีพ​ โดยคุณครูนันทวัน​ เชี่ยวอากาศยาน,ครูธิษณา​ อุ่นไพร​ และนักเรียน

     
   
 
17​ สิงหาคม​ 2566
👉กลุ่มสาระการงานอาชีพ​ โดยคุณครูนันทวัน​ เชี่ยวอากาศยาน,ครูธิษณา​ อุ่นไพร​ และนักเรียน
1. น.ส.กัญญาภัทร์ อุตโรกุล
2. น.ส.มิ่งขวัญ บำรุงรัตน์และ
3. น.ส.ปภิญญา ศิริหาด
🎖️ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 🥈 การแข่งขันนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ🍽️ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย🏫
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------