Nav view search

Navigation

Search

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการ "คืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์" ครั้งที่ 12 ณ สวนพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม 60 พรรษา มหาราชินี🏞️

     
   
  👨‍💼นายอิทธิพล พลพระจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายสุรชัย ลักษณะเจริญสิน,นางจรรยา จำปาบุรี นำบุคลากรและนักเรียน👨‍👩‍👦‍👦 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการ "คืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์" ครั้งที่ 12 ณ สวนพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม 60 พรรษา มหาราชินี🏞️  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------