Nav view search

Navigation

Search

📯กิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ปีการศึกษา 2566

     
   
 
📯กิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ปีการศึกษา 2566👩🏻‍🔬🧑🏻‍🔬22 สิงหาคม 2562 โดยมี🔸นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด นายอิทธิพล พลพระจันทร์ ผู้อำนวยการ กล่าวรายงานและที่ขาดไม่ได้ ผู้สนับสนุนจากภาคส่วน🙏🏻
🔹#ปตทสผสินภูฮ่อม อำเภอหนองแสง ที่ได้ให้ความรู้เรื่องปิโตรเลียมและแก๊ส
ภาพเพิ่มเติม 👇👇👇👇
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------