Nav view search

Navigation

Search

📣แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ

     
   
 
📣แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ
เนื่องจากโรงเรียนมีกำหนดการเข้าฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร จึงปิดเรียนกรณีพิเศษ 5 วัน
📌ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ‼️
📌และเปิดเรียนปกติอีกครั้ง✨✨✨✨
ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ~ 🗓️
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------