Nav view search

Navigation

Search

👨‍👩‍👧‍👧ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา

     
   
 
👨‍👩‍👧‍👧ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
👉ขอแสดงความยินดีกับท่าน
"ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง"
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
👉ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------