Nav view search

Navigation

Search

🎉🎉ขอแสดงความยินดี🎉🎉 กับทีม "Savage Squad" ทีม TO BE NUMBER ONE จากรร.หนองแสงวิทยศึกษา

     
   
 
🎉ขอแสดงความยินดี🎉🎉
กับทีม "Savage Squad"
ทีม TO BE NUMBER ONE จากรร.หนองแสงวิทยศึกษา
ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนจังหวัดอุดธานี เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา
❤️ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ที่ได้ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมตลอดจนการดูแลในทุก ๆ เรื่อง
❤️ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้ให้การสนับสนุนในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งได้แก่
- สาธารณสุขอำเภอหนองแสง
- โรงพยาบาลหนองแสง
- ปตท.สผ. โครงการสินภูฮ่อม
- หจก. นริศาการโยธา
❤️ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้บุตรหลานทุกคน
❤️ ขอขอบคุณทีมผู้ฝึกสอน ครูบัว จากสถาบัน Quartzite Studio จ.อุดรธานี และครูแจ็ค
และที่สำคัญ ขอบคุณ Savage Squad ทุกคน ที่พยายามฝึกฝน อดทน ทุ่มเท เสียสละ และได้พิสูจน์แล้วว่า ความพยามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
🫰🫰🫰🫰🫰🫰
เป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ต่อไปด้วยนะคะ แล้วพบกันอีกครั้งในระดับต่อไปกับทีม Savage Squad 😎
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------