Nav view search

Navigation

Search

🗣️บ่เปิดเทอมมื้อนี่…มื้อหน้ากะสิได้เปิดคือเก่า📝

     
   
 
🗣️บ่เปิดเทอมมื้อนี่…มื้อหน้ากะสิได้เปิดคือเก่า📝
📚บ่มีอีหยังมาการันตีได้ดอกว่าสิบ่เปิดเทอม🆗
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------