Nav view search

Navigation

Search

🏫ท่านผู้อำนวยการอิทธิพล​ พลพระจันทร์​กล่าวยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับคุณครูวิลาวรรณ​ พรหมสีและนักศึกษาศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

     
   
 
🏫ท่านผู้อำนวยการอิทธิพล​ พลพระจันทร์​กล่าวยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับคุณครูวิลาวรรณ​ พรหมสีและนักศึกษาศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
1) นายวิลาศ กิงวาจา
2) นายมินธฎา วิบูลย์กุล
3) นางสาวโศรดา รัตนวงค์
พร้อมมอบเสื้อและยินดีต้อนรับสู่รั้วขาว_แดงด้วยความยินดียิ่ง💐❤️🎉
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------