Nav view search

Navigation

Search

"Education is Growth" การศึกษาคือความเจริญงอกงาม

     
   
 
"Education is Growth"
การศึกษาคือความเจริญงอกงาม
🎉ขอแสดงความชื่นชมและยินดี ในการผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (รอบแรก) 🤍❤️
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------