Nav view search

Navigation

Search

📣ประกาศถึงนักเรียนและผู้ปกครอง​

     
   
 
📣ประกาศถึงนักเรียนและผู้ปกครอง​
‼️ขอแจ้งประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ👉วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566
และ ✳️ เปิดเรียนในวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566​⚪🔴^_^
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------