Nav view search

Navigation

Search

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมหัวข้อ พื้นฐานการถ่ายภาพ

     
   
  วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอุดรธานี มาให้ความรู้กับนักเรียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมหัวข้อ พื้นฐานการถ่ายภาพ โดยมีนายสุพล ยะปะภา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธานเปิดและมีนายอิทธิพล พลพระจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับในการอบรมในครั้งนี้  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------