Nav view search

Navigation

Search

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เขียนโดย Super User 84
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้าการควบคุมอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2566 จาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เขียนโดย Super User 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา นัดหมาย ตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียน เขียนโดย Super User 282
งานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Super User 164
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 เดือน พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย Super User 228
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------