Nav view search

Navigation

Search

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา

กิจกรรมโรงเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ

ศธ.360 องศา

สพม.20

ที่ทำการปกครอง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

หนองแสงวิทยศึกษา สพม.อุดรธานี

ณ สินภูฮ่อม

×

ข้อความ

Failed loading XML...

Events Calendar

Wednesday 13 September 2023
No events were found
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------