Nav view search

Navigation

Search

🙋‍♀️🙋 ประกาศ ด่วนๆ ฟ้าวๆ จ้าๆๆๆ 🔊📢 รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์

     
   
       
  
🙋‍♀️🙋 ประกาศ ด่วนๆ ฟ้าวๆ จ้าๆๆๆ 🔊📢
รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์
📚 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 เมษายน 2564 นี้
สามารสแกน QR Code ในภาพด้านล่าง
หรือ LINK ด้านล่างนี้เลย 👇👇👇
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------