Nav view search

Navigation

Search

👉วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาดำเนินการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565

     
     
     
  👉วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาดำเนินการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------