Nav view search

Navigation

Search

📢 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา

     
   
 
📢 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
ขอเชิญนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
จัดขึ้นในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นี้
📍สำหรับนักเรียนคนไหนที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามนี้ครับ
👇👇👇👇👇
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------