Nav view search

Navigation

Search

🏫โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ✨

     
   
     
 
🏫โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ได้ต้อนรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ✨
และได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เป็นประธานและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของโรงเรียน 💟
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ✅
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------