Nav view search

Navigation

Search

👦🏻👧🏻 “เยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565” 🌱 ณ วนอุทยานแห่งชาติคอยนาง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 💦🌼 วันที่ 26 สิงหาคม 2565

     
     
 
คอยภาพที่คอยนางทุกวันเลย… 🍃
มาแล้วจ้า กับภาพกิจกรรมโครงการ
👦🏻👧🏻 “เยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565” 🌱
ณ วนอุทยานแห่งชาติคอยนาง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 💦🌼
วันที่ 26 สิงหาคม 2565
ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกิจกรรม🙏🏼🙏🏼🙏🏼
❇️นายอิทธิพล พลพระจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา และคณะครู
❇️นายวิทูร เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการแท่นผลิต โครงการสินภูฮ่อม และคณะวิทยากร
❇️ผู้แทนหัวหน้ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภาค 10 (อุดรธานี) และเจ้าหน้าที่
ขอบคุณกิจกรรมดีๆจากคณะวิทยากร เช่น
ปลูกป่า, เสวียนเรียนรู้, ศึกษาระบบนิเวศ, กล้วยไม้สวยงาม, ออกแบบจุดเช็คอิน 🌈
ภาพเพิ่มเติม
👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------