Nav view search

Navigation

Search

🔊 ประกาศผลการเรียน​ ภาคเรียนที่​ 1 ปีการศึกษา​ 2565

     
 
📢 นักเรียนสามารถเข้าระบบเพื่อดูผลการเรียนตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม เป็นต้นไป โดยในระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคมระบบจะสามารถเข้าดูได้เฉพาะเวลา 18.00น. ถึง 06.00น. เท่านั้น
👇👇ลิงค์ดูผลการเรียน​👇👇
 
  sgs6.bopp-obec.info  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------