Nav view search

Navigation

Search

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นี้ !!!! 💖😍🥰

     
   
 
🔊 ประกาศๆ 。*+📝🖇️
👨‍🏫👩‍🏫นักเรียนชาว​ขาว-แดงทุกคน
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นี้ !!!! 💖😍🥰
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------