Nav view search

Navigation

Search

🌏ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) ห่วงใย เตือนภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ใน"วันลอยกระทง"

     
   
  🌏ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) ห่วงใย เตือนภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ใน"วันลอยกระทง"  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------