Nav view search

Navigation

Search

🎉✨การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     
   
  🎉✨การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2023 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ MCC HALL ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา🏆ขอขอบคุณสาธารณสุขอำเภอหนองแสง ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ขอขอบคุณคณะครูผู้ควบคุมในการฝึกซ้อม  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------