Nav view search

Navigation

Search

☝️☝️☝️ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา

     
   
   
  ☝️☝️☝️ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น teenage ในชื่อทีม New Entry ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งและดี เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด 🥰🥰🥰  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------